Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.zuiderster.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je  akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In het geval dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten die je hebt besteld via deze website en de tekst van deze disclaimer, dan prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten die je besteld hebt.

De ZuiderSter heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door de ZuiderSter en haar partners. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet actueel is. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de bezoeker van onze site niet toegestaan de informatiediensten of producten voor commerciële doeleinden te kopiëren of openbaar te maken. Alle informatie op deze site is eigendom van de ZuiderSter en mag zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet door derden worden gebruikt.