De ZuiderSter staat voor kwaliteit, daarom besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit en levering van onze producten.

Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en aanspraak wilt maken op garantie. Hierbij hanteren wij de voorwaarden van branchevereniging Inretail als uitgangspunt. In het kort betekent dit dat:
• Tot één jaar na factuurdatum de kosten van reparatie dan wel vervanging volledig voor rekening komen van de ZuiderSter
• Vanaf één jaar en tot twee jaar na factuurdatum de kosten van reparatie dan wel vervanging voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ZuiderSter komen
• Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum de kosten van reparatie dan wel vervanging voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ZuiderSter komen

Als door de fabrikant een verdergaande garantie wordt gegeven, dan geven wij jou uiteraard dezelfde garantie. De ZuiderSter is alleen verplicht een artikel te vervangen als herstellen redelijkerwijs niet mogelijk is. Daarnaast geldt als regel dat je de producten moet gebruiken en onderhouden zoals bedoeld. Afwijkingen betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke samenhangen met het gebruik en/of binnen de gebruikelijke normen vallen, kunnen je recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Een uitgebreide beschrijving van onze garantievoorwaarden kun je hier lezen.